Main content

Alert message

ผอ.กฝอ.สส.ทหาร และกำลังพล ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ ๒ ปี วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สส.ทหารเเละ บก.ทท.
กฝอ.สส.ทหาร จัดการประชุม เรื่อง การเชิญวิทยากรเข้าร่วมประชุมเพื่อปรับปรุง หลักสูตรการปรนนิบัติบำรุงรักษาระบบโทรคมนาคมทหาร ณ ห้องประชุม War room ชั้น2 (อาคารศตก.เก่า) พัน.ปสอ.ฯ โดย พล.ท. ณัฏฐ์พัชร์ ชาตวัฒนานนท์ (ผทค.พิเศษ บก.ทท.)ให้เกียรติมาร่วมรับฟังเเละให้ข้อเสนอเเนะ
ผอ.กฝอ.สส.ทหาร มอบนโยบายแก่กำลังพล
การระดมความคิดหากรอบการทำงาน
ผู้บริหาร กฝอ.สส.ทหาร ร่วมงานสถาปนาครบรอบ ๑ ปี ศูนย์ไซเบอร์ทหาร
 
ติดต่อ กฝอ.สส.ทหาร
อาคาร 7  ชั้น  4
กองบัญชาการกองทัพไทย
127 กองบัญชาการกองทัพไทย
ซอย แจ้งวัฒนะ 7 ถนน แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ Fax. 0-2575-6451 ,575 6640 
Link แผนที่ https://goo.gl/maps/Yt8whbDFTan
 
*จำเป็น
แผนที่กองบัญชาการกองทัพไทย


แผนที่กองบัญชาการกองทัพไทย