Main content

Alert message

ผอ.กฝอ.สส.ทหาร และกำลังพล ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ ๒ ปี วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สส.ทหารเเละ บก.ทท.
กฝอ.สส.ทหาร จัดการประชุม เรื่อง การเชิญวิทยากรเข้าร่วมประชุมเพื่อปรับปรุง หลักสูตรการปรนนิบัติบำรุงรักษาระบบโทรคมนาคมทหาร ณ ห้องประชุม War room ชั้น2 (อาคารศตก.เก่า) พัน.ปสอ.ฯ โดย พล.ท. ณัฏฐ์พัชร์ ชาตวัฒนานนท์ (ผทค.พิเศษ บก.ทท.)ให้เกียรติมาร่วมรับฟังเเละให้ข้อเสนอเเนะ
ผอ.กฝอ.สส.ทหาร มอบนโยบายแก่กำลังพล
การระดมความคิดหากรอบการทำงาน
ผู้บริหาร กฝอ.สส.ทหาร ร่วมงานสถาปนาครบรอบ ๑ ปี ศูนย์ไซเบอร์ทหาร